ועדת חנין שמה מראה מול יהב, ששנים מסרב להכיר במציאות

כתבה ברוח רשומה זו פורסמה בגיליון "ידיעות חיפה" מיום 8 באוגוסט 2014 (קישור לכתבה).

הוועדה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה בראשות ח"כ דב חנין, שהוקמה בהוראתה של יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ח"כ מירי רגב, פסקה במסקנותיה כי טיעוני סיעת 'חיים בחיפה' בראשות ד"ר עינת קליש רותם הינן מוצדקות ודורשות המשך חקירה ובדיקה מעמיקה.

סיעת 'חיים בחיפה' פרשה מסכת של טענות חמורות על היעדר ראייה מטרופולינית רחבה ועל ליקויים בתכנון הנמל החדש במפרץ חיפה כפי שמקודמות היום על ידי חנ"י (חברת נמלי ישראל) ומשרד התחבורה, ואף מציגה חלופה לתכנון הנמל ומפרץ חיפה. למרות שחנ"י מתנגדת בכל תוקף לחלופה של "חיים בחיפה", היא אינה מספקת הסברים משכנעים להתנגדותה.

לאור זאת הגיעה הועדה להחלטה כי ישנו צדק בטענות המרכזיות של "חיים בחיפה", המחייב המשך מחקר מעמיק. טענות "חיים בחיפה" מצטרפות לטענות הגופים הירוקים שלקחו חלק בעבודה המחקר של הועדה בנושאי איכות הסביבה, זיהום האויר והחומרים המסוכנים, ואף משלימות אותן.

טענות "חיים בחיפה":

  1. תכנית נמל המפרץ של חנ"י תסב נזקים גדולים למפרץ חיפה בהיבטים אורבאניים, נופיים וסביבתיים. שדרוג הנמל הקיים (להלן "חלופת האלכסון" המוצע ע"י "חיים בחיפה", המבוססת על תכנית המדינה משנת 1995) חוסך נזקים אלה. עלות התכנית של "חיים בחיפה" תהייה זולה בשליש (!) מעלות התכנית של חנ"י.
  2. נחיצות תכנית נמל חדש מוטלת בספק. שידרוג הנמל הקיים יכול לספק את אותן התפוקות הנדרשות למדינת ישראל. התכנית לשידרוג הנמל הקיים כבר קיימת, ואף תוכננה ע"י מדינת ישראל בתכנית האב לנמלים 1995. למרות זאת תכנית השדרוג מעולם לא נבדקה ע"י חנ"י בהשוואה להקמת נמל חדש.
  3. תכנית הנמל החדש מבטלת את שדה התעופה של חיפה, וזאת למרות שאין כרגע תכנית לשדה תעופה צפוני במקום אחר. יש לכך השלכות כלכליות מרחיקות לכת לעתיד הצפון.
  4. בתכנית הנמל החדש של חנ"י אין תכנון לעורף הנמל, שעתידו נכון להיום הוא לוט בערפל. ל"חלופת האלכסון" המוצעת ע"י "חיים בחיפה" קיים עורף נמל מתפקד בשטח, בזכות השקעות עתק שעשתה מדינת ישראל בשנים האחרונות. תימחור הקמת שטחי עורף לנמל החדש מעולם לא נלקחו בחשבון.
  5. "חיים בחיפה" חשפו את הקשרים שבין נמל החדש, רציף הדלקים, איזורי התעשייה המורחבים, תכנית הרחבת בז"ן ופרויקט קרקעות הצפון – כרצועת החיץ שתקטע את הרצף האורבאני בין "עיר ההר" (הכרמל) ו"עיר הים" (הקריות), רצועה שתמנע מחיפה להפוך למטרופולין בעל רצף מתפקד. רצועה זו תאפשר את שיפור שרשרת הייצור של תזקיקי הדלק, שכבר היום מיוצאים בחלקם לחו"ל. "חיים בחיפה" דרשו בחינה של התעשיות הנדרשות למדינת ישראל לעומת אלה שאינן הכרחיות.

במסמך סיכום שתי סוגיות בנושא הקמת נמל נוסף קובעת הועדה:

"בפני ועדת המשנה הוצגה תכנית חלופית לפיתוח הנמל ("נמל האלכסון") המקודמת על ידי ארגון "חיים בחיפה", ומבוססת על החלופה שהוצעה במסגרת תכנית האב לנמלים בשנת 1995. לטענת הארגון, יישום החלופה יקטין את הפגיעה הנופית, יפחית את עלויות ההקמה, ויאפשר את הקליטה הרצויה של אניות גדולות. הארגון קובל על כך שבמסגרת בחינת החלופות בתכנית האב משנת 2006, לא נבחנה "חלופת האפס", כלומר, החלופה שנבחרה במסגרת התכנון הקודם".

במסמך מסקנות ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ סעיף 33ג' מחזקת הועדה את דרישת סיעתנו:

"אנו ממליצים על בדיקה תכנונית מעמיקה נוספת של סוגית הקמת הנמל תוך התמקדות בשכלול והוספת יכולת ורציפים במסגרת הנמל הנוכחי במקום הקמתו של נמל חדש. אנו רואים בחומרה את העובדה שמהלך כל-כך גדול של הקמת נמל חדש יוצא לדרך כאשר נבחנה סביבתית רק סוגיית הקמת מבנה הנמל אבל טרם התבצעה בחינה סביבתית מקבילה של השלכות הפעלתו".

סיעת "חיים בחיפה" הינה הגוף היחידי שהציג בועדת המשנה ראייה מטרופולינית רחבה שאותה מצטטים באופן מרשים במסקנות ועדת המשנה. סעיף 4א' במסקנות הועדה גורס כי:

"האזור אותו בחנו הוא לב המטרופולין של חיפה. הוא ממוקם בתווך, בין עיר הכרמל לבין ערי הקריות. ההחלטות שמתקבלות כיום באזור הזה עלולות לסכל את אפשרות התפתחותה של ריקמה מטרופוליטנית רציפה. סוגיית התפתחותו האורבנית של מטרופולין חיפה חייבת לעמוד בפני מקבלי ההחלטות בבואם לקבל החלטות תכנוניות ביחס לעתידו של האזור. אנחנו מוטרדים מכך שרצף ההחלטות המתקבלות עתה עלול ליצור רצועת הפרדה תעשייתית בלב המטרופולין הזה, רצועה שתפריד בין עיר הכרמל לבין ערי הקריות, ברצף שמתחיל מנמל המפרץ ועורף הנמל ויימשך אל מתחם התעשיות הפטרוכימיות ואל ריכוז התעשיות והחומרים המסוכנים המתוכנן במיתחם קרקעות הצפון, שבו, על-פי התכנית, ירוכזו בין השאר מיכלי דלק ויאוחסן גפ"מ".

בהמשך מוסיפה ועדת המשנה בסעיף 32:

"ברמה הלאומית, נדרשת בחינה כוללת של המצב בו מרוכזים מפעלים וחומרים מסוכנים באזור כה מאוכלס….. יש לשקול בכובד ראש לאילו תעשיות וחומרים מסוכנים ישראל באמת זקוקה, ואילו תעשיות וחומרים מסוכנים אינם נדרשים אצלנו בהיקפים גדולים וגדלים".

נושא זה, כאמור, נחקר על ידי סיעתנו בעבר.

תכניות הנמל והעורף שלו קשורות ישירות אל הסוגיות הסביבתיות שעולות בדו"ח חנין – זיהום האויר והחומרים המסוכנים היושבים בלב המרחב המטרופוליני. על פי התכניות המקודמות נכון להיום, חיפה צועדת לעבר עתיד יותר ויותר תעשייתי, יותר ויותר מזוהם, כאשר הנמל מהווה שחקן מרכזי בתסריט זה.

מתמיהה אמירתו של ראש העיר חיפה לח"כ חנין:

"חותם על הניסוחים שלך"…."חייבים לפעול להפחתת הזיהום",

לאור העובדה כי בישיבת מועצת העיר מיום 1.7.2014, רק כארבעה שבועות קודם לכן, עם תום הודעות ראש העיר שסיקרו הצלחות בלבד, ביקשתי "לשמוע את דברך על מה שקרה בשבועיים האחרונים במפרץ חיפה" (הכוונה היא לשרפות שהתרחשו במפרץ חיפה ובלפיד של בתי הזיקוק, עמ' 4 בפרוטוקול) והמשכתי: "איך יכול להיות שבדבר ראש העיר הנושא המשמעותי ביותר לתושבי חיפה – כולל הנתונים על חמש עשרה אחוז תחלואה יותר גבוה מהממוצע הארצי, איך יכול להיות שעל זה אתה לא מדבר?". בתשובה ענה מר יהב:

"אני לא מכיר את הנתונים השקריים שמפיצים היום בכל העיר מאחר והם מקלקלים את התמונה שהיתה פה הרבה מאד שנים"…."מאחר וגם אגד ערים לאיכות הסביבה וגם המשרד להגנת הסביבה מביאים נתונים שהיום המצב כאן הוא יוצא מן הכלל טוב".

למחרת פירסום מסקנות הוועדה ביקשתי לכנס ישיבת מועצת עיר דחופה כדי לדון בממצאי דו"ח חנין. עד לרגע כתיבת מסמך זה לא התקבלה תגובה מהעירייה.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s